Assesment

Talenten

Inzicht krijgen in ontwikkeling

Als leidinggevende, directie of bestuur wil je weten welke talenten kandidaten voor een bepaalde functie hebben en hoe ze die talenten zo goed mogelijk zouden kunnen inzetten. Wellicht loop je zelf als werknemer al langer na te denken over je ambities en wil je graag actief aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling.

Het zijn zomaar twee voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Hoe breng je die talenten in beeld en welke belemmerende of stimulerende factoren spelen daarbij een rol? Het gaat namelijk wel over je organisatie of over jouw toekomst!

Met behulp van bekende assessments, zoals de BigFive en Reflector 360, gaan we met deze vragen aan de slag. Na het assessment en de bespreking van de uitkomsten kan ik een coachingstraject op maat aanbieden.

Meer dan 12 jaar ervaring

Meer dan twaalf jaar heb ik als (interim-)directeur in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs diverse verbeter- of veranderingstrajecten begeleid en gerealiseerd. Graag wil ik dat wat ik geleerd en ervaren heb inzetten voor werknemers en werkgevers. Door middel van coaching wil ik hen helpen om te gaan met niet-gewenste situaties en stimuleren tot leren en tot ontwikkelen naar een gewenst doel.

Na een vrijblijvende kennismaking ga ik aan de slag met het in kaart brengen van de situatie. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de coachee zelf en aan de context waarin de coachee zich bevindt. Dat kan de werkcontext of een stap in de loopbaan zijn. Aan de hand van deze analyse formuleert de coachee zijn of haar coachvraag en gaan we met behulp van een stappenplan aan de slag. De coachee is en blijft eigenaar van het leerproces.

Mis geen actie met mijn nieuwsbrief!