Paardencoaching

Leren van de kudde

Paarden zijn kuddedieren en als zodanig gericht op de veiligheid in en met de kudde. Als er gevaar dreigt, moet het paard met de kudde veilig kunnen vluchten. Ze zoeken aansluiting op gevoelsniveau en reageren op de energie die de ander uitstraalt. Paarden spiegelen en geven aan wat er in het hier-en-nu speelt. Het blijkt dat ze dit ook doen als we als mensen bij de kudde komen.

Wanneer iemand bij een paard in een afgebakende ruimte komt, zal het paard direct nagaan of het met die persoon veilig kan zijn. Een paard ziet de persoon als ‘kuddedier’, vangt de energie op die de persoon uitstraalt en reageert daarop. Hierdoor brengt het paard gevoelens en bewuste of onbewuste processen aan het licht.

Een paard oordeelt niet, want het kent het verleden niet van de persoon die in de ruimte aanwezig is. De reactie van het paard is een reactie in het hier-en-nu en niet gericht op uiterlijk vertoon. De bewustwording van wat er werkelijk in een persoon speelt doet de energie stromen en zet in beweging.

Coaching met paarden
Paarden kunnen dus heel effectief ingezet worden voor coaching. Het kan als onderdeel van een regulier coachtraject ingezet worden of als een zelfstandig traject. Voor de ene coachee is een enkele sessie voldoende, andere kunnen meerdere ontmoetingen met het paard nodig hebben. Tijdens een sessie zijn we doorgaans een kwartier tot een half uur bij het paard en ronden daarna de sessie buiten de afgebakende ruimte af.

Graag bied ik deze unieke vorm van coaching aan op locaties in De Zande, Emst, Lunteren of Nunspeet.

Meer dan 12 jaar ervaring

Meer dan twaalf jaar heb ik als (interim-)directeur in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs diverse verbeter- of veranderingstrajecten begeleid en gerealiseerd. Graag wil ik dat wat ik geleerd en ervaren heb inzetten voor werknemers en werkgevers. Door middel van coaching wil ik hen helpen om te gaan met niet-gewenste situaties en stimuleren tot leren en tot ontwikkelen naar een gewenst doel.

Na een vrijblijvende kennismaking gaan we aan de slag met het in kaart brengen van de situatie. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de coachee zelf en aan de context waarin de coachee zich bevindt. Dat kan de werkcontext of een stap in de loopbaan zijn. Aan de hand van deze analyse formuleert de coachee zijn of haar coachvraag en gaan we met behulp van een stappenplan aan de slag. De coachee is en blijft eigenaar van het leerproces.

Mis geen actie met mijn nieuwsbrief!