In de afgelopen periode heb ik mijn opleiding voor paardencoach afgerond. Met enthousiasme mag ik er over vertellen; vrijwel wekelijks ontmoet ik mensen die ervan gehoord hebben en graag willen weten wat paardencoaching inhoudt. In de komende nieuwsbrieven zal ik in korte fragmenten de rijke inhoud en tegelijk de eenvoud van het coachen met paarden voor het voetlicht brengen.

‘Paardencoaching’ is het coachen met de inzet van paarden. In de coaching wordt een beroep gedaan op de natuur van het paard. Paarden zijn vluchtdieren en leven in een kudde. Vandaag wil ik aandacht geven aan ‘het paard als vluchtdier’.

Het paard is een vluchtdier en zal als zodanig steeds alert zijn op zijn of haar omgeving. Die alertheid, dat scannen van de omgeving, gebeurt continu. Paarden kunnen het gevaar op grote afstand peilen, zowel de aanwezigheid of nadering van een roofdier als hoe het roofdier is gestemd: is het hongerig of is het reeds verzadigd? Bij gevaar of bedreiging slaat het op de vlucht. Het scannen en het reageren daarop zal een paard ook doen als de coachee in de bak komt. Het is aan de coach om het gedrag van het paard te benoemen en bij de coachee te checken wat dit voor hem of haar betekent.

Een volgende keer gaan we in op ‘het paard als kuddedier’ en daarna zullen we dieper ingaan op wat het gedrag van een paard spiegelt van hetgeen in een coachee omgaat.

Ook behoefte aan een persoonlijke coach, als leidinggevende of als werknemer? Met of zonder paarden? Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek en het bespreken van de mogelijkheden.